Denetim Kurulu

Denetim Kurulu
Başkan Yrd. Doç. Dr. Nazif ÇETİN
Üye M. Ali PEKTAŞ
Üye Mehmet ÇALIŞKAN