Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
Başkan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ
Başkan vekili Ziya GÜÇLÜ
Sekreter Mehmet Ali PEKTAŞ
Muhasip Doç. Dr. Mehmet KAYGUSUZOĞLU
Üye Abuzer ASLANTÜRK
Üye Salih KAYA
Üye Fehmi YILMAZ