Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
Başkan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ
Başkan vekili Ziya GÜÇLÜ
Sekreter Recep KÖSE
Muhasip Doç. Dr. Mehmet KAYGUSUZOĞLU
Üye Abuzer ASLANTÜRK
Üye Salih KAYA
Üye Selda TANDOĞAN