Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
Başkan Ziya GÜÇLÜ
Başkan vekili Prof. Dr. Murat AYDIN
Sekreter
Muhasip Ebubekir AYTEKİN
Üye Abuzer ASLANTÜRK
Üye Salih KAYA
Üye Fehmi YILMAZ